child hockey skates$20(Lehigh Valley, PA)

CCM Pro102 child skates size 11J Never used